Editor-in-Chief :Han-Hwa Hu

Associate Editor:Giia-Sheun Peng

Executive Editor:Jiu-Haw Yin

Past Editor-in-Chiefs:
Rong-Chi Chen (Founding) 1992-1996
Yang-Chyuan Chang 1997-1998
Ping-Keung Yip 1999-2001
Nai-Shin Chu 2001-2010

International Consultants:
Donald B. Calne, Canada
Andrew Eisen, Canada
Ryuji Kaji, Japan
Jun Kimura, USA/Japan
Jau-Shin Lou, USA
Hiroshi Shibasaki, Japan
Fong Y. Tsai, USA

Editorial Board
Cheng-Sheng Chen  Wei-Ta Chen  Li-Ming Lien  Chin-Wei Huang
Ming-Kuei Lu  Chin-Hsien Lin  Dar-Ming Lai  Luo Chao-Bao
Kuang-Lin Lin  Chih-Cheng Chen  Wei-Ju Lee  Fu-Chi Yang
Cheng-Yang Hsieh  Meng Lee  Yao-Chung Chuang  Kai-Hsiang Chen
Yuh-Cherng Guo  Tsu-Kung Lin  Po-Hao Huang  Feng-Chi Chang
Wang-Tso Lee  Shih-Pin Chen  Chuang-Kuo Wu (USA)  Naoki Akamatsu (Japan)
Henry Ma (Australia)   

Editorial Assistant
Ting-Yu Chan